‘Dry cycling’ bij grote verwarmingsinstallaties

Studenten - Dry cycling
Intelligente ketel belastingcontrole

Dry cycling staat voor het onnodig opstarten van de brander om het setpoint in evenwicht te houden (zonder echte vraag naar warmte). Dit uit zich in een groot verlies van energie (grotere CO2-uitstoot) alsook meer productie van vervuilende rookgassen. In een voorbeeldinstallatie werd een meting gedaan op een verwarmingssysteem met en zonder intelligente ketel belastingcontrole. Dit leverde in dit geval een reductie op van 14% brandstof en een halvering van het aantal branderstarts.

17 November 2015