Innoverende vloerverwarmingssystemen voor nieuwbouw en renovatie

3klima bij Atic - presentatie door Wim Wolfs van Giacomini
Giacomini - systeem Spider
Giacomini

De nieuwbouw en de renovatie van woningen kent de laatste jaren een sterke, continue evolutie en dit geldt eveneens voor de vloerverwarmingssystemen die geïnstalleerd worden voor de verwarming en voor de koeling van deze woningen.

Nieuwe isolatiematerialen met extreem lage lambda-waarden, nieuwe draagstructuren voor de bevestiging van de leidingen van de vloersystemen en nieuwe dekvloermaterialen worden toegepast. In deze voordracht is nagegaan wat de invloed is van deze nieuwe materialen en deze nieuwe technieken op de technische en de budgettaire aspecten van de woning is.

De belangrijkste innovaties zijn:

  • vloerverwarming ook inzetbaar is voor renovatie door de zeer geringe opbouwhoogte
  • door de kleine inertie heeft de vloer een veel grotere reactiviteit (snellere opwarming/afkoeling)
  • door de snellere reactietijden is de regelnauwkeurigheid veel hoger
  • verhoging comfort daar veel sneller gereageerd kan worden op vreemde warmte/bezetting/ e.d.
  • systeem met zeer kleine verlegafstand waardoor nog lagere aanvoertemperaturen mogelijk zijn.
18 November 2015