Dienstverlening

Metingen

Comfort en installaties

  • Metingen van temperatuur en luchtvochtigheid over enkele weken met daarbij horend rapport over de comforttoestand over deze periode
  • Metingen van luchtlekken in ventilatiekanalen

Warmte en koeling

  • Metingen op warmteopbrengst verwarmingssystemen
  • Thermografische metingen

Opleidingen

  • Opleidingen op maat en in house over ventilatie (residentieel en niet-residentieel)
  • Opleidingen debietmeting en inregeling op residentiële ventilatiesystemen
  • Opleiding Thermografie
Nederlands