Bedrijf Encon schenkt mega-ijsklomp aan Hogeschool PXL

Encon schenkt ijsbuffer
Encon schenkt ijsbuffer
Encon schenkt ijsbuffer
Encon schenkt ijsbuffer

Binnen onze campus PXL Tech, waar technologie centraal staat, zijn reeds meerdere projecten succesvol uitgewerkt waarbij er ingezet wordt op een verhoging van comfort met een optimalisatie/reductie van energieverbruik.
Ook het project ‘Eisspeicher’ of ‘ijsbuffer’ zal hiervoor garant staan. Het project is zeker te catalogeren onder de verduurzaming van de campus. Zo zal deze techniek gekoppeld worden met een reeds bestaand Focus-project ‘Optimalisatie van energiestromen’ waarbij een warmtepomp met koeling en verwarming zal zorgen voor het juiste comfort met een zo laag mogelijke impact op energieverbruik en maximaal oog voor duurzaamheid. Dit deel is al operationeel in de campus in Diepenbeek.

Door de koppeling van de ijsbuffer met deze opstelling kan er nog efficiënter verwarmd en gekoeld worden. In de zomer laat deze technologie zelfs toe te koelen zonder de klassieke energieverslindende airco-systemen maar te werken met ‘Free-cooling’ op hoge temperatuur. Slechts een zeer efficiënte pomp, die slechts enkele Watts nodig heeft, zal vanuit de ijsbuffer de nodige koeling voorzien voor 1 en in de toekomst meerdere lokalen. De koeling zal werken op een hoog temperatuurregime en is werkzaam met hoogperformante ventilo-convectoren. Deze ventilo’s kunnen in de toekomst nog verder ingezet worden voor de verwarming op lage temperatuur. M.a.w. de meest energievriendelijke technologie inzake afgiftesystemen wordt aangewend door de technologie van te koelen op hoge temperatuur en te verwarmen op lage temperatuur.

Het verwarmen op lage temperatuur wordt mogelijk gemaakt door de warmtepomp die de warmte uit de ijsbuffer haalt waarbij in de ijsbuffer ijsvorming zal zijn. Deze zal in de winterperiode beperkt gehouden worden daar er gratis warmte uit de omgeving gehaald wordt door warmte uit te wisselen met de grond die een grote thermische inertie heeft (10°C) alsook de warmte komende van de zon en de lucht d.m.v. de zonne-lucht-absorbers. In het tussenseizoen zal er voor gezorgd worden dat meer ijsvorming in de ijsbuffer zal opgebouwd worden en zal er een maximale ijsklomp zijn tegen de periode dat er enkel koeling nodig is. Op die manier kan er gratis in de warme periode gekoeld worden.
Door in te zetten op dit soort projecten zal onze campus weer een stap verder zitten in het verduurzamen ervan.

De sterkte van de verduurzaming van de campus zit in de constructieve samenwerking tussen het facilitair beheer van de campus, de junior-collega’s alsook de ondersteunde technische opleidingen. Dit is een win-win-win situatie waarbij de campus Diepenbeek als een duurzaam living-lab wordt ingezet. De technieken zullen niet enkel ingezet worden als educatieve onderzoeksprojecten voor studenten maar ook echt het comfort gaan verbeteren van de campus. Om de techniek van verwarmen op lage temperatuur en het koelen op hoge temperatuur verder uit te breiden naar andere delen van de campus dient verder onderzoek te gebeuren op deze ‘Eisspeicher’-technologie.

19 december 2018