Mollier diagram

New Mollier diagram

Mollier diagram in Excel v2

The past academic year we continued work on the Mollier diagram in Excel. This year Nicolas Beerten refined the result of Bjorn Es. Next to the European graph (also ISO-graph) of the Mollier diagram you can now choose the American or IP-version. As usual this Excel sheet is free to use as it is, no guarantees, no macros and no security passwords.

01 July 2016

Nieuwe versie Mollier diagram

Mollier diagram in Excel v2

Ook afgelopen academiejaar werd er verder gewerkt aan het Mollier diagram in Excel. Dit jaar kon Nicolas Beerten het resultaat van Bjorn Es verder verfijnen. Naast de Europese grafiek (ook wel ISO-grafiek) van het Mollier diagram kan je nu ook kiezen voor de Amerikaanse versie. Zoals steeds is dit Excelbestand vrij te gebruiken zoals het is, zonder garanties, zonder macro's en zonder beveiliging.

01 July 2016