Award

PXL-Green & &Tech wins Sanilec Award School projects

Sanilec Award Schoolprojecten 2019
Sanilec Award Schoolprojecten 2019
Sanilec Award Schoolprojecten 2019
Sanilec Award Schoolprojecten 2019
Sanilec Award Schoolprojecten 2019

At PXL-Green & Tech the question was asked: “How can existing renewable technologies be combined to get to optimal energy flow of a HVAC-system?” To find an answer the campus in Diepenbeek was converted to a Living Lab. Heat pumps and solar systems got an upgrade with the addition of energy storage vessels (heating/cooling). The control system and monitoring for this hybrid system was set up by the students (junior colleagues).

05 December 2019

PXL-Green & &Tech wint Sanilec Award Schoolprojecten

Sanilec Award Schoolprojecten 2019
Sanilec Award Schoolprojecten 2019
Sanilec Award Schoolprojecten 2019
Sanilec Award Schoolprojecten 2019
Sanilec Award Schoolprojecten 2019

Binnen PXL-Green & Tech werd de volgende onderzoeksvraag gesteld: “Hoe kunnen we de bestaande hernieuwbare-energie-technieken combineren om tot een optimalisatie van de energetische stromen van een HVAC-installatie te komen?” Om een antwoord te vinden, werd de hogeschool zelf tot Living Lab omgebouwd. Naast warmtepompen en zonnesystemen, werden energie-opslagvaten (verwarming/koeling) voor de verdeling en afgifte van energie geïnstalleerd. Ook de sturing en de ‘logging’ werden door de leerlingen ontwikkeld.

05 December 2019